Tiếng Việt | English

18/11/2020 - 15:38

Ông Nguyễn Văn Quân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa

Ngày 18/11, HĐND huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 20, kỳ họp chuyên đề bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện; bầu miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên UBND huyện.

Ông Nguyễn Văn Quân (bìa trái) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Đinh Văn Sáu thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Nguyễn Văn Quân. Kết quả, ông Nguyễn Văn Quân được đại biểu HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện bầu miễn nhiệm Ủy viên UBND đối với ông Phạm Chí Hảo – nguyên Trưởng phòng Tư pháp và ông Phạm Văn Nhàn – nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện do chuyển công tác. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND đối với ông Nguyễn Văn Hai – Trưởng phòng Tư pháp huyện.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết