Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Năm 2015

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng vừa chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên chủ trì hội nghị.

Tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8-2%/năm (từ 7,8% xuống còn 5,8-6%); tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,2% xuống còn 33,2%). Chính sách giảm nghèo chung tiếp tục được bố trí kinh phí để thực hiện. Trong đó, chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo được bố trí ngân Năm 2015Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèotrong cả nước còn dưới 5%Nói “khôNg” với rượu, biakhi tham gia giao thôngsách hơn 12.800 tỉ đồng mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội,…; chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, ngân sách Trung ương bố trí trên 7.000 tỉ đồng để thực hiện miễn, giảm học phí,… Bên cạnh chính sách giảm nghèo chung, Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo đặc thù trên địa bàn các huyện nghèo, như chính sách chăm sóc, giao khoán và bảo vệ rừng; chính sách khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang;… Về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ngân sách Trung ương bố trí hơn 6.200 tỉ đồng, trong đó, chương trình 135 hơn 3.100 tỉ đồng; chương trình 30a hơn 3.000 tỉ đồng,… Trong năm 2014, tổng nguồn vốn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo khoảng 34,7 nghìn tỉ đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Năm 2015, cả nước phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5% và các huyện nghèo dưới 30%; tiếp tục ưu tiên cả chính sách, nguồn lực cho vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích tính chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân; tăng cường chính sách hỗ trợ cho vay có hoàn trả, lãi suất thấp cho người dân,…

Tại hội nghị, đa số các đại biểu nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ngoài ra, các đại biểu nêu lên những khó khăn của địa phương trong công tác giảm nghèo. Trong đó, phần lớn người dân còn tâm lý ỷ lại, trông chờ Nhà nước, ý thức chủ động thoát nghèo chưa cao; trang thiết bị cơ sở vật chất trường học ở địa phương còn nhiều khó khăn; chưa có chế độ, chính sách cho hộ cận nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, tránh tình trạng tái nghèo,…

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: Các cấp bộ, ngành, địa phương cần nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, đưa công tác giảm nghèo vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu rà soát, loại bỏ chính sách không phù hợp, bổ sung chính sách mới phù hợp; tập trung hỗ trợ hộ nghèo, đặc biệt hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên hỗ trợ sản xuất và các dịch vụ cơ bản khác cho hộ nghèo,…

Đặng Tuấn

Chia sẻ bài viết