Tiếng Việt | English

08/08/2022 - 18:23

Phát huy trí tuệ cho báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI  

Chiều 08/8, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bí thư Tỉnh đoàn Long An – Trần Hải Phú chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Tuổi trẻ Long An.

Tại hội nghị, đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo chính trị trình đại hội, trong đó trọng tâm là báo cáo kết quả nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới. Các đại biểu cũng có ý kiến xoay quanh nội dung phân tích, làm rõ các số liệu, các nội dung đánh giá và dự báo tình hình trong thời gian tới; đề xuất một số phong trào, mô hình mới; cụ thể hóa các nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp từng khối đối tượng thanh niên; nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số;...

Đại biểu đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội nghị nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, sự tham gia của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo văn kiện đại hội nhằm góp phần làm cho dự thảo văn kiện Đại hội sinh động, sát hơn và phù hợp hơn với tình hình thực tế của tỉnh trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết