Tiếng Việt | English

13/03/2023 - 11:08

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm công tác giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Trà Long

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Người nói: “Thanh niên (TN) là rường cột của nước nhà”. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Bác dặn: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết. Vì vậy, quan tâm bồi dưỡng, giáo dục TN, xây dựng tổ chức Đoàn là một nội dung quan trọng, nhằm bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, bảo đảm tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng và cũng chính là xây dựng Đảng trước một bước một cách khoa học và bền vững...

Tại Long An, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã hăng hái xung phong cùng đồng bào cả nước làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, góp phần lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ công - nông đầu tiên trên bán đảo Đông Dương và khu vực Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay trong những ngày đầu làm công dân của một đất nước độc lập, tự do, TN Long An đã xung kích chống giặc đói, diệt giặc dốt, đấu tranh chính trị chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ chính quyền non trẻ.

Đất nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, TN Long An với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “đứng lên đáp lời sông núi”, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, anh dũng chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Long An cũng là một trận địa ác liệt, vừa là một địa bàn chiến lược, vừa là tuyến đầu đối mặt với kẻ thù, TN Long An đã hăng hái tình nguyện lên đường đánh giặc bằng quyết tâm “Đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước”. Nhiều lớp TN đã chiến đấu, hy sinh vô cùng oanh liệt trên mọi nẻo đường của quê hương, đất nước, lập nên những kỳ tích vẻ vang, cùng toàn quân, toàn dân giành thắng lợi vĩ đại, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn tiến hành công cuộc đổi mới, đoàn viên, TN trong tỉnh đã phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” dốc hết tài năng và sức lực, đẩy mạnh sản xuất, phát triển KT-XH, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm phục vụ sự phát triển chung của tỉnh đều có sự kết tinh của sức lực, trí lực, lòng hăng hái, nhiệt tình của tuổi trẻ.

Phong trào thanh niên - những thách thức đặt ra từ thực tiễn

Nhiều năm qua, phong trào TN tình nguyện được xem là phong trào chủ lực của tổ chức Đoàn các cấp, thu hút đông đảo đoàn viên, TN tham gia, cống hiến. Đây là một trong những phong trào nhận được sự ủng hộ to lớn từ người dân và từng bạn trẻ, đã cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của lớp lớp thế hệ TN trong thời kỳ mới của đất nước và của tỉnh. Nội dung, giải pháp, phương thức thực hiện phong trào ngày càng được đổi mới, linh hoạt, phù hợp xu hướng phát triển của TN và nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,... trong giai đoạn mới.

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tình yêu biên giới, biển, đảo đến thế hệ trẻ. Ảnh: Thùy Minh

Tuy nhiên, trước những biến động khôn lường, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, sự phát triển, hội nhập nhanh của đất nước, tổ chức Đoàn đang gặp không ít thử thách, trở ngại trong quá trình thực hiện sứ mệnh của mình. Có những khó khăn, hạn chế được tổng kết, nêu rõ, phân tích, đề ra hướng khắc phục nhưng vẫn tồn tại qua các năm, từ nhiệm kỳ đại hội này đến nhiệm kỳ đại hội khác. Trong đó, nổi lên nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, uy tín của tổ chức Đoàn. Đó là, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của thanh, thiếu niên có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa kịp thời, đặc biệt là TN khu vực đặc thù, thanh, thiếu niên yếu thế. Trong xu thế phát triển mạnh mẽ, phủ sóng rộng lớn của không gian mạng và hoạt động trên mạng xã hội (MXH), tổ chức Đoàn dường như còn thụ động, chưa quyết liệt tạo ra những sân chơi, những lĩnh vực của mình để thu hút TN, định hướng TN.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Đoàn tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn hạn chế; chưa xây dựng được vị thế, uy tín cần có như là một lực lượng quan trọng của Đảng, Nhà nước. Tổ chức Đoàn luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, phát động những phong trào, hoạt động mới nhưng chưa lan tỏa được tinh thần đó rộng khắp đến cơ sở; nhiều nơi chưa chủ động đổi mới, còn tâm lý thụ động, chờ hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Sinh hoạt Đoàn ở một số nơi còn nặng tính hình thức, chiếu lệ. Tổ chức Đoàn cơ sở phát triển chưa đồng đều, một số nơi còn yếu kém,...

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động - đón đầu xu thế mới

Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong thời kỳ phát triển mới của tỉnh là rất nặng nề, đòi hỏi từng tổ chức Đoàn, từng cán bộ Đoàn và mỗi đoàn viên, TN phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường, sẵn sàng cống hiến và rèn luyện. Trong đó, Tỉnh Đoàn cần triển khai các phong trào hành động cách mạng theo hướng lấy TN là trung tâm, chủ thể của hoạt động. Lựa chọn những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng, tạo dấu ấn xã hội tích cực.

Đoàn phải tiếp tục là người bạn đồng hành với TN trong thực tế cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, kịp thời. Như hiện nay, nhiều đoàn viên, TN có xu hướng trở về quê nhà lập thân, lập nghiệp, vì vậy, Đoàn TN các địa phương có vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành, hỗ trợ TN qua việc thông tin về thị trường lao động, việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm do TN làm ra, hỗ trợ vay vốn chính sách, giới thiệu các mô hình tốt để học tập kinh nghiệm. Đây cũng là cơ hội để tổ chức Đoàn, Hội gần gũi hơn nữa với đoàn viên, TN, khẳng định uy tín, sức mạnh của mình trong cuộc sống và con đường lập nghiệp của mỗi TN.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện mô hình đổi rác thải lấy cây xanh. Ảnh: Hà Lan

Tổ chức Đoàn các cấp cần mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên không gian mạng, nhất là các MXH đang thu hút đông đảo đoàn viên, TN tham gia. Cần tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, TN, giúp các bạn trẻ nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng MXH, giao tiếp, làm việc trên môi trường số có văn hóa và bảo đảm an toàn, an ninh.

Trong thời kỳ mới của đất nước, của tỉnh, tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn TN và cần được thực hiện liên tục, thường xuyên. Trong đó, triển khai các chương trình, hoạt động gắn với nhu cầu của đời sống người dân là quan trọng nhất. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong đổi mới hình thức, nội dung, cách làm; chú trọng gắn kết các nguồn lực tại địa phương; quan tâm nhu cầu thực chất tại nơi thụ hưởng các chương trình tình nguyện, kêu gọi sự chung tay, góp sức của nhiều lực lượng khác nhau sẽ tạo nên sức mạnh và nguồn lực tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

92 năm phấn đấu, phát triển và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong chặng đường đó, các thế hệ TN Long An tích lũy những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Phòng TTTT&LLCT - Ban TGTU

Chia sẻ bài viết