Tiếng Việt | English

26/03/2024 - 09:12

Phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng Công đoàn cơ sở

Phát triển đoàn viên (ĐV), thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng phát triển lớn mạnh. Do vậy, các cấp CĐ trong tỉnh Long An quan tâm, có nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn quan tâm, chăm lo đời sống

Thực hiện nhiều giải pháp

Để thực hiện tốt công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh có sự chỉ đạo quyết liệt đến các cấp CĐ, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển ĐV, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước. Tuy nhiên, đây là một trong những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi các cấp CĐ phải nỗ lực và thực hiện nhiều giải pháp.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động CĐ, từng bước đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, LĐLĐ huyện Cần Đước xác định rõ CĐCS là nền tảng của tổ chức CĐ, nơi trực tiếp thực hiện chức năng “cốt lõi” của tổ chức CĐ Việt Nam - đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và người LĐ. Do vậy, LĐLĐ huyện quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Cần Đước - Nguyễn Thanh Tùng, mô hình Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS được tập trung thực hiện trong năm 2023, với mục tiêu tập hợp đông đảo công nhân, LĐ tại các DN khu vực ngoài nhà nước tự nguyện tham gia vào tổ chức CĐ Việt Nam; nâng cao nhận thức của người sử dụng LĐ và người LĐ trong việc thành lập CĐCS, phát triển ĐV; nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và người LĐ.

Để đạt mục tiêu đề ra, LĐLĐ huyện Cần Đước khảo sát và nắm tình hình số lượng DN mới thành lập chưa có tổ chức CĐCS; đồng thời, khảo sát người LĐ mới vào làm việc tại DN. Từ đó, LĐLĐ huyện gửi giấy mời đại diện ban giám đốc các DN mới thành lập họp để thảo luận và thống nhất các nội dung về thành lập tổ chức CĐCS tại DN; đồng thời, đến các DN để tuyên truyền, vận động công nhân, LĐ tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện Cần Đước còn đến các DN thăm hỏi về tình hình sản xuất, kinh doanh, công nhân, LĐ làm việc tại DN, qua đó, hướng dẫn các thủ tục thành lập CĐCS, kết nạp ĐV. LĐLĐ huyện quan tâm lựa chọn, cử nhân sự tham gia ban chấp hành CĐCS và định hướng một số nội dung cho ban chấp hành CĐCS hoạt động bước đầu.

Qua thực hiện mô hình năm 2023, LĐLĐ huyện thành lập được 4 CĐCS DN khu vực ngoài nhà nước; phát triển mới 1.198 ĐV. Phát huy kết quả, năm 2024, LĐLĐ huyện tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐ Việt Nam trong tình hình mới”.

Hoạt động hiệu quả

Nhiều đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hoạt động của Công đoàn cơ sở

Các CĐCS nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, người LĐ. Từ đó, tạo lòng tin của ĐV, người LĐ đối với tổ chức CĐ cũng như người sử dụng LĐ ngày càng hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của tổ chức CĐ. Đồng thời, ĐV tích cực tham gia các hoạt động do CĐCS phát động; người sử dụng LĐ thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS hoạt động.

CĐCS Công ty (Cty) Cổ phần Thực phẩm Cát Hải (huyện Cần Giuộc) luôn được Ban Giám đốc Cty, ĐV, người LĐ ủng hộ. Từ đó, nhiều lợi ích thiết thực của ĐV, người LĐ được bảo đảm. Cty có nhà ăn tập thể thoáng mát, bảo đảm vệ sinh môi trường và điều kiện an toàn thực phẩm. Công nhân được cung cấp bữa ăn trưa chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng và thường xuyên cải thiện bữa ăn theo nguyện vọng của người LĐ.

Cty còn cung cấp miễn phí sữa bầu hàng ngày cho LĐ nữ mang thai. Đối với công nhân nữ nuôi con nhỏ, mỗi tháng, Cty hỗ trợ 200.000 đồng/trẻ. Riêng các bé gửi nhà trẻ được Cty hỗ trợ thêm 500.000 đồng/trẻ/tháng. Cty còn có học bổng cho con của công nhân, LĐ học giỏi như tặng suất học bổng 4 triệu đồng/năm đối với học sinh tiểu học; 5 triệu đồng/năm đối với học sinh THCS; 6 triệu đồng/năm cho học sinh THPT và sinh viên đại học.

CĐCS Cty Cổ phần Thực phẩm Cát Hải tổ chức nhiều hoạt động cho ĐV, người LĐ tham gia như tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), sinh nhật, hội thao Cát Hải, hội thi người đẹp Cát Hải,... qua đó tạo sân chơi bổ ích cho ĐV, người LĐ. Ngoài ra, CĐCS Cty còn động viên ĐV, người LĐ phấn đấu thi đua, yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó lâu dài với Cty, góp phần xây dựng và bảo đảm lợi ích hài hòa giữa người LĐ và DN. Hàng năm, Ban Chấp hành CĐCS và Ban Giám đốc Cty rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp, nội quy LĐ và thỏa ước LĐ tập thể và có những điều chỉnh sát với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của DN.

Nhờ số lượng ĐV không ngừng phát triển và hoạt động CĐCS ngày càng hiệu quả, thiết thực, CĐ tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức CĐ Việt Nam./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết