Tiếng Việt | English

01/12/2023 - 14:52

Qua chất vấn phải tạo được chuyển biến tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế  

“Kết quả đạt được trong phiên chất vấn mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét, cụ thể, thật sự thiết thực đối với những tồn tại, hạn chế, khó khăn được nêu ra”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên chất vấn.

Sáng 01/12, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp cuối năm 2023), HĐND tỉnh Long An khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều chủ trì phiên chất vấn. Dự phiên chất vấn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được điều hành phiên chất vấn

Tại phiên chất vấn, HĐND tỉnh tiếp nhận phiếu chất vấn của 14 đại biểu HĐND tỉnh, với 18 câu hỏi thuộc trách nhiệm trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc các sở, ngành tỉnh gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Công Thương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các đại biểu chất vấn trực tiếp 5 nhóm vấn đề được cử tri quan tâm

Phiên chất vấn được thực hiện theo các nhóm vấn đề, xác định được nội dung, đối tượng trả lời chất vấn, bảo đảm sự tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Các câu hỏi chất vấn bám sát thực tiễn, có quan hệ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân và công tác điều hành phát triển KT-XH của tỉnh, như việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng; việc rà soát, xử lý đối với một số dự án cụ thể chậm triển khai; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, cung cấp vắc-xin tiêm chủng mở rộng; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; việc thực hiện Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 10/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận Phiên họp giải trình lần thứ 3.

Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trương Văn Liếp trả lời chất vấn liên quan đến nội dung rà soát, xử lý đối với một số dự án cụ thể chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, chương trình chất vấn và trả lời chất vấn được diễn ra bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch; việc chất vấn với tinh thần khách quan, mang tính xây dựng cao; người đặt câu hỏi chất vấn và người trả lời chất vấn đều đã trao đổi thẳng thắn, có sự tập trung, làm rõ các vấn đề được đặt ra.

Qua đó, thấy rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong điều hành, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện; đặc biệt là sự thống nhất, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp, các cam kết để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phúc chất vấn một số nội dung kiến nghị thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách

Phát biểu tại phiên chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đánh giá cao phần chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, nhất là các giải pháp, đề xuất và cam kết mà Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh đã trả lời tại phiên chất vấn.

“Tuy nhiên, kết quả đạt được trong phiên chất vấn mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét, cụ thể, thật sự thiết thực đối với những tồn tại, hạn chế, khó khăn được nêu ra”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út tham gia trả lời chất vấn

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị, Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành đã trả lời chất vấn, ngay sau kỳ họp này, phải có kế hoạch tổ chức thực hiện các lời hứa, cam kết của mình và các nội dung đã được kết luận trong phiên chất vấn tại kỳ họp đối với từng vấn đề, nhất là phải bảo đảm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.

Trong đó, UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện những cam kết, các giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên chất vấn

Ông cũng khẳng định, thành công của phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X đến từ sự tham gia tích cực, sôi nổi của đại biểu HĐND tỉnh trong việc chất vấn; sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan trong việc trả lời chất vấn. Không khí buổi chất vấn là nghĩ thật, nói thật, cam kết thật, đúng vai, thuộc việc, làm rõ các vấn đề đặt ra, các nguyên nhân chủ quan, xác định các giải pháp khắc phục khả thi và hiệu quả trong thời gian tới, nhất là đã cung cấp, thông tin cụ thể, rõ ràng đến cử tri và nhân dân.

“Qua phiên chất vấn này, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các lời hứa, cam kết tại phiên chất vấn hôm nay và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

HĐND tỉnh rất mong muốn, cử tri trong tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các cam kết của những chủ thể tham gia trả lời chất vấn để hoạt động chất vấn đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyên vọng cử tri”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết