Tiếng Việt | English

01/12/2023 - 08:57

5 nhóm vấn đề được chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X  

Sáng 01/12, ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều điều hành phiên chất vấn.

Theo HĐND tỉnh, tính đến cuối giờ chiều 30/11, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận phiếu chất vấn của 14 đại biểu HĐND tỉnh, với 18 câu hỏi liên quan đến các nhóm vấn đề về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng; rà soát, xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai; an toàn thực phẩm, cung cấp vắc-xin tiêm chủng mở rộng; đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP; xóa điện kế cụm và biên chế đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc phiên chất vấn

Tại phiên chất vấn, 5 nhóm vấn đề sẽ được trả lời trực tiếp tại hội trường. Trong đó, liên quan đến việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn.

Liên quan đến việc rà soát, xử lý đối với một số dự án cụ thể chậm triển khai, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trương Văn Liếp chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn.

Đối với những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, cung cấp vắc-xin tiêm chủng mở rộng, Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương tham gia trả lời nội dung thuộc trách nhiệm của ngành.

Đại biểu Ngô Thanh Tuyền chất vấn nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường

Về nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp trả lời các nội dung đại biểu đặt ra và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia trả lời nội dung thuộc trách nhiệm của ngành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út sẽ tham gia trả lời các nội dung liên quan đến việc thực hiện Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 10/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về kết luận Phiên họp giải trình lần thứ 3; việc thực hiện Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh quy định cụ thể đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành trả lời lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp liên quan đến các nội dung chất vấn của ngành

Ngoài ra, đối với 6 câu hỏi chất vấn bằng văn bản của 5 đại biểu, Thường trực HĐND đã tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan liên quan để có văn bản trả lời đầy đủ, nghiêm túc nội dung chất vấn, gửi đến đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian 5 ngày sau kỳ họp.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều đề nghị, các chủ thể tham gia trả lời chất vấn cần trả lời thẳng, đúng, đủ các nội dung câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, phải xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập; giải trình thêm những vấn đề đại biểu đặt ra có liên quan đến nội dung đang chất vấn và liên quan đến trách nhiệm của ngành trên tinh thần chung là trả lời thẳng thắn, trách nhiệm cao, tiếp thu nghiêm túc và cầu thị lắng nghe “nghĩ thật, nói thật, làm thật, để người dân hưởng thụ thật”./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết