Tiếng Việt | English

30/04/2022 - 10:55

Quốc hận hay ôm hận?

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, quân dân cả nước và bạn bè quốc tế lại nô nức kỷ niệm ngày lịch sử trọng đại - Ngày đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình tự do trở lại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam.

Các thế lực phản động lưu vong kỷ niệm ngày “quốc hận” hay “tháng tư đen” (30/4)

Dịp này, tàn dư của chế độ Sài Gòn trước năm 1975 ở hải ngoại cũng xôm tụ kỷ niệm ngày “quốc hận” hay “tháng tư đen” với bát nháo các hoạt động với nhiều chủ đề như một hội chợ quê sau mùa gặt, nào là: “Nội ngoại đoàn kết vùng lên cứu nước”, “Tưởng niệm anh linh chiến sĩ vị quốc vong thân và đồng bào tử nạn vì lý tưởng tự do, dân chủ”; các địa điểm “ôm hận” cũng lòe loạt băng cờ biểu ngữ “Tất cả vì tổ quốc Việt Nam vẹn toàn lãnh thổ”;…“Sân khấu tuồng” với chủ đề “Đêm canh thức Quốc hận 30/4” kéo dài đến 11 giờ đêm với đại diện các “tổ chức, đoàn thể, liên hội và đảng phái” lần lượt phát biểu cùng nhau hô to những khẩu hiệu lên án “Cộng sản Việt Nam”, sau đó là phần đốt nến, cầu nguyện cho “Quê hương sớm thoát khỏi ách nạn, cầu nguyện cho đồng bào vượt qua hết mọi tai ương”. Rồi với rừng cờ và biểu ngữ trên tay, đoàn người tuần hành qua đường phố đòi hỏi “Tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam” với rợp bóng cờ vàng ba que và đủ loại quốc huy, biểu tượng của một chế độ đã nằm sâu dưới huyệt mộ.

Cùng với các hoạt động “bề nổi”, công tác tuyên truyền (đúng hơn là xuyên tạc) cũng được các thế lực thù địch đẩy mạnh. Các hãng truyền thông RFA, RFI, BBC, VOA;.. các website, blog, tài khoản cá nhân của những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lại “lên cơn” bày ra các chiêu trò để bóp méo giá trị, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30/4/1975. Qua đó, nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá thành quả cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được.

Truyền thông nước ngoài xuyên tạc ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4

Chiến thắng 30/4/1975 đã được 47 năm, đất nước Việt Nam ta, từ một đất nước bị nước ngoài xâm chiếm, từ một dân tộc bị nô lệ, đã đứng lên giành lại được nền độc lập dân tộc sau gần một thế kỷ mất nước và trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, có đầy đủ chủ quyền được pháp lý quốc tế thừa nhận, tôn trọng. Sự sụp đổ của Ngụy quyền Sài Gòn là tất yếu vì chính quyền đấy đi ngược lại lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới. Là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, kiên cường, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta; đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Dù ai đó cố tình xuyên tạc, bóp méo thì cũng không thể làm lu mờ giá trị, ý nghĩa của sự kiện 30/4/1975 đối với tiến trình phát triển đất nước Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai./.

Trung Dũng - Hội CCB Long An

Chia sẻ bài viết