Tiếng Việt | English

21/05/2024 - 15:04

Quốc hội chuẩn bị miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Công an đối với đại tướng Tô Lâm

Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục miễn nhiệm bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm, ứng cử viên được Trung ương giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp này.

Đại tướng Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công an, được Trung ương giới thiệu bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: GIA HÂN)

Chiều 21/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV để thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm, người được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ông Cường cho biết căn cứ ý kiến cấp có thẩm quyền, căn cứ quy định pháp luật, xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình các đại biểu xem xét thông qua điều chỉnh chương trình kỳ họp, bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Công an.

Nội dung này sẽ tiến hành cùng với nội dung nhân sự bầu Chủ tịch nước trong phiên họp chiều 21/5 và sáng 22/5. 

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, với 468/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trước đó, tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (ngày 19/5), Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết trong nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 cũng chưa có giới thiệu nhân sự bộ trưởng Bộ Công an.

Vì vậy, trong chương trình kỳ họp thứ 7 chưa có nội dung phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh bộ trưởng Bộ Công an.

Trong Hiến pháp năm 2013 quy định Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Trong số những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp quy định có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ;

Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ.

Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước./.

Theo tuoitre.vn

Nguồn: https://tuoitre.vn/quoc-hoi-chuan-bi-mien-nhiem-bo-truong-bo-cong-an-tai-ky-hop-thu-7-20240520090106909.htm

Chia sẻ bài viết