Tiếng Việt | English

15/01/2021 - 09:13

Quyết tâm thi đua lao động, sản xuất ngay từ đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2021, không khí thi đua lao động, sản xuất đã lan tỏa khắp nơi, trên các lĩnh vực. Tất cả đều quyết tâm, tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất, góp phần tạo ra giá trị kinh tế, cùng tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.