Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 10:58

Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An: Thực hiện tốt các nội dung của cải cách hành chính  

Ngày 30/6, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tỉnh Long An – Trần Kỳ Đức có cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian qua, các nội dung CCHC được Sở thực hiện theo đúng quy định. Đặc biệt, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mức độ trực tuyến 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, góp phần cắt giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh có cuộc làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh có cuộc làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Từ ngày 15/12/2021 đến 14/6/2022, trên phần mền Một cửa điện tử và hệ thống dangkykinhdoanh.gov.vn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số hồ sơ (HS) tiếp nhận do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, giải quyết là 2.582 HS. Trong đó, số HS đã giải quyết đúng hạn là 2.298 HS (554 HS giải quyết trước hạn; 1.744 HS giải quyết đúng hạn); số HS giải quyết trễ hạn 10 HS và số HS chưa đến hạn 274 HS.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác CCHC của Sở còn một số hạn chế, khó khăn: Tỷ lệ nộp HS trực tuyến tuy có tăng nhưng quá trình thực hiện còn chậm; việc lập HS danh mục, lưu trữ điện tử tại Sở còn chậm;…

Ông Trần Kỳ Đức đánh giá cao công tác CCHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua; đồng thời, yêu cầu Sở tiếp tục triển khai, thực hiện các công tác CCHC năm 2022 theo kế hoạch và các chỉ đạo tăng cường, chấn chỉnh của UBND tỉnh theo thời gian quy định; rà soát, cập nhật TTHC vào hệ thống thông tin của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao giải quyết TTHC mức độ trực tuyến 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết