Tiếng Việt | English

23/10/2020 - 05:11

Bến Lức: Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính đạt nhiều kết quả

Ngày 22/10, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm Phó Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Bến Lức.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức nhận định, năm 2020, Bến Lức có nhiều điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính

Công tác CCHC được tập trung thực hiện, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, phát huy kết quả thực hiện. Để thực hiện tốt công tác CCHC năm 2020, UBND huyện ban hành trên 30 văn bản nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC.

Thời gian qua, việc hiện đại hóa nền hành chính được chú trọng đầu tư, nâng cấp, ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC đạt nhiều hiệu quả. Tính đến ngày 19/10, gửi, nhận văn bản điện tử, phát hành văn bản điện tử đạt 99,35%; văn bản đến phân công, xử lý đạt 100%; cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thường xuyên đạt 100%. Số lượng văn bản được ký số của huyện đạt 100%; sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử để trao đổi công việc của các cơ quan, đơn vị đạt 100%; cá nhân đạt 98,41%.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Thanh Phú

Số lượng hồ sơ đã giải quyết công bố trên môi trường mạng tại Trung tâm Hành chính công huyện đạt trên 98%. Tính đến 21/10, số lượng hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện là 4.085 hồ sơ.

Đặc biệt, nhận thức về thực hiện công tác CCHC của cán bộ, công chức và người dân ngày càng được nâng lên. Địa phương tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, vận hành Trung tâm Hành chính công nhằm tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết TTHC.

Đến thời điểm hiện tại, huyện hoàn thành 23/30 nhiệm vụ, đạt 76,66% theo kế hoạch. Tính đến tháng 10/2020, huyện tiếp nhận 104.097 hồ sơ TTHC; đã giải quyết 94.437 hồ sơ; đang giải quyết 9.660 hồ sơ.

Song, công tác CCHC trên địa bàn huyện còn gặp một số hạn chế. Địa phương còn tình trạng trễ hẹn trả hồ sơ cho công dân và tổ chức; tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; quá trình cập nhật TTHC theo chỉ đạo của UBND huyện ở cấp xã còn chậm; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp xã chưa đồng bộ,...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức ghi nhận những đóng góp mà Bến Lức đạt được, đồng thời đề nghị huyện khắc phục những hạn chế. Theo đó, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện đồng bộ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; tăng cường tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; rà soát cấu hình máy móc để phục vụ nhiệm vụ tốt hơn; về TTHC tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ theo quy định; rà soát, chấn chỉnh tình trạng hồ sơ trễ hẹn;…

Cùng ngày, đoàn kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND xã Thanh Phú và Trung tâm Hành chính công huyện./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết