Tiếng Việt | English

06/06/2016 - 15:13

Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp cùng Trung tâm đào tạo Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tập huấn thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Gần 40 học viên là đại diện các sở, ngành liên quan đến công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tỉnh; đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị và thành phố tham dự.


Lớp tập huấn giúp cho học viên nắm bắt được những thông tin cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Cục sở hữu trí tuệ - Nguyễn Văn Bảy trình bày những nội dung cơ bản về hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành ở Việt Nam cũng như các quy định của quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Bên cạnh đó, học viên còn được thông tin về các cơ quan trung ương có liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ; quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, các biện pháp tự bảo vệ và các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mà trọng tâm là quyền sở hữu công nghiệp.

Từ nội dung tập huấn, các học viên được tìm hiểu về các biện pháp tự bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước. Theo đó, hệ thống văn bản pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gồm: Biện pháp dân sự (Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; một số Nghị quyết và Thông tư của Tòa án hướng dẫn thi hành); Biện pháp hình sự (Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, một số Nghị quyết và Thông tư của Tòa án hướng dẫn thi hành).

Hiện nay, hệ thống cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gồm: thanh tra chuyên ngành; quản lý thị trường, công an, hải quan, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thanh tra Thông tin truyền thông, Cục quản lý cạnh tranh.

Ở Việt Nam, biện pháp xử lý hành chính là biện pháp phổ biến nhất. Biện pháp này có ưu điểm là xử lý nhanh chóng nhưng chưa bảo đảm quyền lợi chủ thể quyền. Theo đó, mức tiền xử phạt hành chính hiện nay tối đa là 500 triệu đồng. Đặc biệt, biện pháp hình sự theo nhiều mức như: phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ/hành nghề nhất định.

Tuy nhiên biện pháp này áp dụng trên thực tế rất hạn chế, một trong những lý do là vì quy định về truy tố cá nhân, không truy tố pháp nhân, và nhiều lý do khác.

Lớp tập huấn giúp cho học viên nắm bắt được những thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ nói chung, sở hữu công nghiệp nói riêng. Và đặc biệt là tình hình thực thi quyền sở hữu công nghiệp ở trong nước, để từ đó có thể vận dụng vào thực tế công việc tại đơn vị./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết