Tiếng Việt | English

28/10/2019 - 19:15

Tân Hưng: Tỉnh đoàn Long An tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh

Sáng 28/10, Tỉnh đoàn Long An phối hợp Huyện đoàn Tân Hưng tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh Trường THPT Tân Hưng.

Học sinh được tuyên truyền viên của Công an tỉnh thông tin về tình hình tội phạm ma túy; phổ biến kiến thức, tác hại và cách phòng, chống ma túy trong học đường

Tại đây, học sinh được tuyên truyền viên của Công an tỉnh thông tin về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thời gian qua; phổ biến kiến thức, tác hại và cách phòng, chống ma túy trong học đường; kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Học sinh còn tham gia đặt câu hỏi liên quan đến những nội dung vừa được thông tin, tuyên truyền để hiểu rõ hơn về việc phòng, chống ma túy, nhất là ma túy trong học đường hiện nay.

Đây là hoạt động ý nghĩa, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động trong đoàn viên, thanh niên, học sinh nhằm chủ động và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống và kiên quyết nói không với ma túy./.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết