Tiếng Việt | English

06/12/2023 - 11:54

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước  

Sáng 06/12, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) đợt 2 năm 2023.

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt các nội dung cụ thể trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN theo quy định của Luật Bảo vệ BMNN và văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ kiêm nhiệm công tác bảo vệ BMNN tại các sở, ngành, địa phương.

Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị có 286 đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo cấp phòng, ban trực thuộc đơn vị; đại diện lãnh đạo các Huyện ủy, lãnh đạo văn phòng, các ban trực thuộc Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; đại diện lãnh đạo phòng, ban trực thuộc UBND cấp huyện; công chức, viên chức làm nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ BMNN của đơn vị;…

Dự hội nghị, các đại biểu được thông tin về 3 chuyên đề: Quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác tổ chức thực hiện các quy định cụ thể của pháp luật về bảo vệ BMNN trong cơ quan, đơn vị, địa phương; thực trạng tình hình bảo vệ BMNN trên không gian mạng và phòng, chống lộ, mất BMNN trên không gian mạng.

Đại biểu dự hội nghị 

Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết, hội nghị tập huấn nhằm góp phần trang bị những kiến thức cơ bản về BMNN và công tác bảo vệ BMNN, các văn bản hướng dẫn thi hành, phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay.

Qua đó, nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác bảo vệ BMNN trong thời gian tới./.

Thảo Mi

Chia sẻ bài viết