Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 14:47

Tây Ninh phấn đấu đạt chỉ tiêu GDP tăng bình quân 8% trở lên

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh Tây Ninh cần thực hiện tốt các khâu đột phá chiến lược, sớm đưa Tây Ninh thành tỉnh công nghiệp.

Sáng nay (14/10), Đảng hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho hơn 31.000 đảng viên trong tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức song kinh tế, xã hội tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát triển và đạt những thành tựu quan trọng. Có 16/23 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tây Ninh

Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng bình quân hàng năm 10,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 2.630 USD, thu ngân sách tăng hơn chỉ tiêu 25%, số hộ nghèo giảm nhanh. Đặc biệt, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới được giữ vững ổn định. Công tác dân tộc và tôn giáo được quan tâm thường xuyên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế. Đó là kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa bền vững, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, có 6/9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Nông nghiệp phát triển chưa vững chắc, thị trường nông sản gặp khó khăn, giá cả các sản phẩm chính, như: cao su, đường, bột mì, hạt điều không ổn định; kinh tế cửa khẩu phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; chương trình nông thôn mới kết quả chưa toàn diện; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa theo kịp sự phát triển; an ninh biên giới có lúc còn diễn biến phức tạp.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Tây Ninh quyết tâm thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực, phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 8% trở lên…, gắn phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. 

Đảng hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, Tây Ninh nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vị trí địa lý thuận lợi, đất đai phì nhiêu, có trục đường xuyên Á, 2 cửa khẩu quốc tế, nhiều di tích lịch sử tầm quốc gia... Do đó, tỉnh cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung hiệu quả 3 đột phá chiến lược, coi trọng liên kết vùng nhằm tạo động lực phát triển mới, quảng bá, xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Đối với Tây Ninh, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là giữ vững, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện tốt các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, sớm đưa Tây Ninh thành tỉnh công nghiệp. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc lãnh thổ, giữ vững trật tự an toàn xã hội”./.

Hà Khánh/VOV- TPHCM
 

Chia sẻ bài viết