Tiếng Việt | English

25/12/2019 - 09:17

Thành phố Tân An: Xây dựng gia đình văn hóa

Xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), TP.Tân An, tỉnh Long An luôn xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình.

Gia đình ông Mai Thành Khải và bà Mai Thị Liễu (khu phố 5, phường 1) - một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của TP.Tân An

Gia đình ông Mai Thành Khải và bà Mai Thị Liễu (khu phố 5, phường 1) - một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của TP.Tân An

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Tân An - Huỳnh Thị Bạch Lan chia sẻ: “Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và nâng chất GĐVH, bởi đây chính là thước đo chất lượng của phong trào. Ngoài việc chỉ đạo các địa phương xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, nêu gương để mọi người cùng học hỏi, chia sẻ, trong những đợt kiểm tra, khảo sát các đơn vị xã, phường luôn gặp gỡ các hộ gia đình, tìm hiểu việc xây dựng nếp sống văn hóa ra sao, những khó khăn, trở ngại gì đang gặp phải để có hướng hỗ trợ kịp thời và chỉ đạo phù hợp”.

Phường 1, TP.Tân An là một trong những địa phương được đánh giá cao trong thực hiện các phong trào. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều năm liền, phường 1 có trên 97% hộ đạt gia đình văn hóa; 6/6 khu phố duy trì và giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa; 100% hộ cam kết xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường văn hóa,… Các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Gia đình ông Mai Thành Khải và bà Mai Thị Liễu (khu phố 5, phường 1) có 3 thế hệ cùng chung sống hòa thuận, hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Bà Liễu chia sẻ: “Việc xây dựng gia đình văn hóa không phải vì danh hiệu mà để gìn giữ nề nếp gia đình, duy trì cuộc sống hạnh phúc. Hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng là góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, cùng nhau nỗ lực thực hiện tốt các phần việc hộ gia đình tham gia xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị”.

Đầu năm 2019, thành phố có 34.483/34.667 hộ gia đình đăng ký GĐVH; 83/83 ấp, khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa. “Các GĐVH chính là những hạt nhân tích cực trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương, là những điển hình tiêu biểu, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng” - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Tân An thông tin thêm./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết