Tiếng Việt | English

14/01/2022 - 19:25

Thanh Phú: 100% đường xã, ấp được nhựa hóa, bêtông hóa

Ngày 13/01/2022, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (NTMNC) tỉnh Long An tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí NTMNC tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền dự và chủ trì hội nghị.

Đường giao thông nông thôn tại xã Thanh Phú được nhựa hóa, bêtông hóa

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015, xã Thanh Phú tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã NTMNC, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để xây dựng NTMNC.

Đến nay, diện mạo nông thôn và đời sống người dân có nhiều khởi sắc; hệ thống giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,3 triệu đồng/năm, tăng trên 35 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ kilômét đường xã, ấp được nhựa hóa, bêtông hóa đạt 100%; lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 75%; nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị đều đạt chuẩn nâng cao theo quy định.

Sau khi đánh giá kết quả và khảo sát thực tế về kết quả thực hiện một số tiêu chí, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân xã Thanh Phú trong việc đoàn kết, cùng nhau hoàn thành các tiêu chí xã NTMNC, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn.

Ông đề nghị UBND huyện Bến Lức chỉ đạo xã Thanh Phú cùng với cơ quan thường trực khẩn trương hoàn thiện đầy đủ nội dung các báo cáo, danh mục hồ sơ còn thiếu theo yêu cầu của các thành viên trong Đoàn thẩm định của tỉnh để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định của tỉnh xét, trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã Thanh Phú đạt chuẩn NTMNC./.

Việt Hằng - Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết