Tiếng Việt | English

05/12/2023 - 14:56

Thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam  

Sáng 05/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn (CĐ) Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí chủ trì. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trần Hoàng Nhân dự.

Đại hội XIII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 3 ngày (01- 03/12/2023) tại thủ đô Hà Nội, có 1.095 đại biểu dự. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại hội đã đánh giá nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động CĐ cả nước có bước chuyển quan trọng, nhất là trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; quy mô của CĐ được mở rộng với trên 4.460.000 đoàn viên mới được kết nạp, thành lập 24.320 CĐ cơ sở; phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu, rộng, hiệu quả;…

Tại đại hội, Tổng Bí thư -  Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng: Trong việc chỉ đạo và phát triển hoạt động CĐ cần nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ rằng, CĐ Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động của CĐ đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, CĐ cần tích cực phối hợp Nhà nước, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;…

Tổng Bí thư còn đề nghị, các cấp CĐ tiếp tục coi trọng và đổi mới hơn nữa nội dung, cách làm trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại;…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra 7 nhóm chỉ tiêu phấn đấu hàng năm, 3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ; thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam; Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 177 đồng chí, bầu tại đại hội 168 đồng chí; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Tham dự Đại hội XIII CĐ Việt Nam, Đoàn tỉnh Long An có 19 đại biểu tham dự, là một trong những Đoàn có đông đại biểu nhất.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và trên cơ sở kết quả của Đại hội XIII CĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí đề nghị, cán bộ CĐ, công chức, viên chức, công nhân, lao động toàn tỉnh nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI CĐ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII CĐ Việt Nam đề ra./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết