Tiếng Việt | English

14/01/2016 - 17:22

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị Long An

Chiều ngày 14-1-2016, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Trường Chính trị Long An về kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2015 và cho ý kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.


Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An - Nguyễn Thị Hiền báo cáo tại buổi làm việc

Năm 2015, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả tích cực. Trường đã mở 59 lớp, với 5.531 học viên, đạt 122,9% kế hoạch đào tạo. Trong đó có 29 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 2.444 học viên; 1 lớp bổ sung đổi giấy chứng nhận với 65 học viên; 10 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể với 1.132 học viên...

Ngoài ra trường đã thực hiện 4 đề tài khoa học cấp trường: “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An”, “Hiệu quả cánh đồng lớn trong sản xuất nông nghiệp ở Long An hiện nay”, “Đánh giá hiệu quả áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực ở khoa xây dựng Đảng, Trường chính trị Long An - Qua khảo sát học viên”, “Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp cơ sở tỉnh Long An”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng của trường trong năm qua còn những hạn chế, khó khăn như: Chất lượng giảng dạy chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc còn khó khăn...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần đề nghị trong thời gian tới, trường cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Trường tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy ngày càng đi vào chiều sâu; thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với thực tiễn, bám sát tinh thần Chương trình số 37-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

TH-Yến Ly

Chia sẻ bài viết