Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Các tổ chức tôn giáo

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo, việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm đẩy mạnh, từ đó đời sống của nhân dân trong tỉnh nói chung và đồng bào tín đồ tôn giáo nói riêng từng bước được nâng lên.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh thăm và tặng quà cho các cơ sở thờ tự

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo (TG), dân tộc tỉnh Long An- Nguyễn Nam Việt chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác TG.

Qua 10 năm thực hiện, việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần được quan tâm, từ đó, đời sống của người dân trong tỉnh nói chung và đồng bào tín đồ TG nói riêng từng bước được nâng lên.

Hằng năm, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tích cực đóng góp hàng chục tỉ đồng cho các phong trào: Đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo,… Ngoài ra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động TG thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị có 6 phát biểu tham luận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, TP.Tân An, huyện Đức Hòa, Bến Lức, cũng đã làm rõ hơn những vấn đề trên.

Dự hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ TG Ban Dân vận Trung ương - Đỗ Văn Phớn cho rằng, tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quan tâm, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác TG trên địa bàn. Đồng thời, ông thông tin chung tình hình TG, dân tộc trong cả nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác TG, dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế. Qua đó khẳng định, hoạt động TG ngày càng hoàn thiện, tích cực thực hiện đóng góp cho sự phát triển KT-XH; hệ thống chính sách, pháp luật về TG ở nước ta ngày càng đầy đủ, hoàn thiện; các TG ngày càng gắn bó, đoàn kết,…

Ông Nguyễn Nam Việt nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, các ngành trong tỉnh phải quan tâm quán triệt, thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác TG. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các tổ chức TG và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong các tổ chức TG.  Cùng với đó, giải quyết tốt các nhu cầu hoạt động TG chính đáng theo quy định,...

Dịp này, 8 tập thể và 15 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác TG trong 10 năm qua.

 VŨ QUANG

Chia sẻ bài viết