Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 10:07

Tin Vắn

UBND huyện Cần Đước vừa tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2015 cho hơn 90 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của huyện, đồng thời trao tặng cho mỗi em 20 quyển tập, quà bánh và suất học bổng trị giá 800.000 đồng./.

Kim Khánh

Trong 6 tháng đầu năm 2015, huyện Thủ Thừa đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 114 triệu đồng, xây dựng 18 căn nhà tình thương, tập trung giảm hộ nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,65%./.

Ngọc Hân

Vụ Hè Thu năm 2015, huyện Đức Huệ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu sản lượng cây trồng, vật nuôi trên cơ sở đẩy mạnh vùng sản xuất lúa an toàn, thực hiện gieo sạ 17.000ha lúa./.

H.Luyn-T.Hữu

Trong năm học 2014-2015, hệ giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Bến Lức đã không ngừng đổi mới, đến nay, 6/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt phổ cập giáo dục mầm non./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết