Tiếng Việt | English

27/02/2024 - 14:25

Triển khai Nghị định Sửa đổi của Chính phủ quy định về giá đất  

Ngày 27/02, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP, ngày 05/02/2024 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phan Văn Tâm; đại diện lãnh đạo sở, ngành và địa phương tham dự.

Đại biểu dự hội nghị

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phan Văn Tâm thông tin: "Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết chính sách pháp luật, tuyên truyền sâu, rộng, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác quản lý đất đai, định giá đất, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, trên cơ sở đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bổ sung, cập nhật, nắm vững các quy định mới của pháp luật, bảo đảm tuân thủ và thực hiện đúng quy định". 

Báo cáo viên trình bày những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

Các đại biểu tham dự được báo cáo viên trình bày những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung một số điều và giải đáp các thắc mắc liên quan, để từ đó đại biểu tiếp thu đầy đủ và căn cứ tình hình thực tế của ngành, địa phương chủ động, linh hoạt tổ chức triển khai, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động áp dụng cho đúng theo quy định./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết