Tiếng Việt | English

10/06/2017 - 11:01

Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Cần Giuộc tiếp nhận trên 6.400 hồ sơ

Ngày 09/6, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá 1 tháng vận hành thử nghiệm Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) huyện.


Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Cần Giuộc

Được đưa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 04/5/2017, TTPVHCC huyện tiếp nhận và trả kết quả đối với tất cả các thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện do UBND tỉnh Long An công bố ban hành với 297 thủ tục hành chính trên 41 lĩnh vực.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua tin nhắn điện thoại góp phần hạn chế được tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần. Tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên theo hướng chuyên nghiệp thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Sau 1 tháng đi vào vận hành thử nghiệm, TTPVHCC huyện tiếp nhận trên 6.400 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ giải quyết hơn 4.100 hồ sơ, hồ sơ đúng hạn và trước hạn là 3.255 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 79%.

Bên cạnh những kết quả trên thì việc vận hành TTPVHCC huyện còn những hạn chế: Trang thiết bị bố trí tại Trung tâm chưa bảo đảm, việc vận hành phần mềm còn nhiều lúng túng, các cơ quan chưa có sự phối hợp đồng bộ,… Theo đó, việc hẹn trả kết quả qua tin nhắn điện thoại đối với một số hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực thuế, văn phòng đăng ký đất đai chưa được thực hiện đầy đủ.

Để tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động và kịp thời đưa TTPVHCC huyện đi vào hoạt động chính thức, UBND huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đối với TTPVHCC. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp đồng bộ, bảo đảm tuân thủ quy trình tiếp nhận và trả kết quả, hạn chế thấp nhất việc người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính./.

Phương Cảnh – Thất Huy

Chia sẻ bài viết