Tiếng Việt | English

02/09/2022 - 11:06

Tuyên ngôn độc lập 1945: Bài học về sức dân cho thời đại mới 

Ngày 2/9/1945, tại cuộc mít-tinh ở vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Theo Báo Chính phủ

Chia sẻ bài viết