Tiếng Việt | English

17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật 15-10-2020

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc với nội dung chia tổ thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua danh sách nhân sự và tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chia sẻ video