Tiếng Việt | English

08/12/2015 - 15:58

Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa VIII:

Việc thu hồi đất, tái định cư vẫn còn chậm

Chiều ngày 8-12-2015, kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa VIII tiếp tục chia làm 4 tổ thảo luận đóng góp các báo cáo, dự thảo nghị quyết, tờ trình của HĐND, UBND, các ban HĐND tỉnh.


Đại biểu thảo luận tại tổ

Hầu hết các đại biểu thống nhất cao với báo cáo việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015; các nội dung do UBND tỉnh trình gắn với dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; báo cáo chuyên đề về kết quả, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư gắn với việc bảo đảm quyền lợi của người dân,…


Đại biểu đóng góp dự thảo Nghị quyết

Tuy nhiên, một số đại biểu băn khoăn, hiện nay, việc thu hồi đất, tái định cư vẫn còn chậm. Việc chuẩn bị danh mục dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới từ nguồn xổ số kiến thiết còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. Nhu cầu vốn đầu tư tương đối lớn nhưng nguồn vốn ngân sách hạn chế nên chưa thể bố trí đầu tư trụ sở UBND cấp xã theo lộ trình đã phê duyệt.

Ngoài ra, một số đại biểu còn cho rằng, việc phân bổ nguồn chi 2016 cho sự nghiệp văn hóa, thông tin còn thấp, đề nghị cấp thêm kinh phí để bảo đảm các hoạt động./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết