Tiếng Việt | English

12/10/2020 - 11:00

Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh

Những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (TN) Việt Nam và các thế hệ trẻ đã cùng toàn Đảng, toàn dân lập nhiều thành tích, nhất là thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN”, Hội Liên hiệp TN luôn nêu cao tinh thần hăng hái, sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần.

Tuy nhiên, tổ chức của Hội vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới, một bộ phận TN có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước và địa phương, thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Một số cơ sở Đoàn, chi đoàn chưa phát huy hết vai trò, việc tập hợp TN trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả. Vì vậy, trước những yêu cầu của tình hình mới, phải tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Trước hết, các cấp ủy Đảng tiếp tục cải tiến và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, chú trọng chất lượng, nội dung thiết thực, hình thức phong phú phù hợp với nhu cầu, lợi ích của TN. Duy trì các mô hình như đội, nhóm, câu lạc bộ TN theo sở thích, nghề nghiệp; các nhóm tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế; thành lập các đội TN tình nguyện, TN xung kích tham gia bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội, tham gia các hoạt động xã hội,... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm tạo môi trường tập hợp, đoàn kết TN để bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng và định hướng lý tưởng cho TN.

Ngoài ra, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thiết chế văn hóa, học tập, vui chơi, giải trí cho TN.

Việc xây dựng Hội Liên hiệp TN Việt Nam vững mạnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thế hệ trẻ, tạo môi trường để TN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các địa phương./.

Nhất Vĩnh

Chia sẻ bài viết