Tiếng Việt | English

07/02/2024 - 09:06

Xuân của niềm tin và hy vọng!

Dường như lịch sử dân tộc ta luôn chọn mùa xuân để ký thác những sự kiện trọng đại. Chỉ tính riêng lịch sử hiện đại: Đảng ta ra đời vào mùa Xuân năm 1930. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về nước vào mùa Xuân năm 1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mùa Xuân năm 1975 non sông thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Xuân mới rộn ràng lại nhớ về những khó khăn và thách thức mà đất nước phải vượt qua để đạt được những thành tích to lớn trong năm Quý Mão 2023. Đó là tình trạng biến đổi khí hậu gây nên những hệ lụy về thiên tai toàn cầu; cơn suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới; đặc biệt là những cuộc xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia và khu vực, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế và chính trị quốc tế;...

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong mỗi người dân Việt Nam, khát khao đổi mới, khát vọng hùng cường luôn nung nấu. Đây là động lực to lớn để đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt những kết quả quan trọng mang “thương hiệu Việt Nam” trong năm 2023. Nổi bật là nước ta đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế có uy tín, thì Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP trên 5,2%, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới, trong khi kinh tế toàn cầu chững lại như nhân định của Liên minh châu Âu. Chúng ta cũng đã kiểm soát tốt nợ công, bội chi ngân sách nhà nước trong giới hạn cho phép; thị trường tiền tệ ổn định, mặt bằng lãi suất giảm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.

Tất cả những thành tựu đã đạt là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; sự bình tĩnh, tự tin giành thế chủ động trong hoạch định chính sách cũng như chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chính xác, hiệu quả của Chính phủ. Cùng với đó là sự đồng lòng, chung sức, sự lao động sáng tạo không mệt mỏi của các tầng lớp nhân dân. Dân tộc Việt Nam có những phẩm chất vô cùng quý giá, trong đó nổi bật là truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, được hun đúc bởi chính lịch sử của dân tộc, để trở thành một giá trị, động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ, thúc đẩy biết bao thế hệ kiên cường và dũng cảm hy sinh để gìn giữ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngày nay “xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là khát vọng lớn của dân tộc. Để thực hiện khát vọng đó, chúng ta đã có hành trang quý báu là thành tựu đổi mới, tính đến mùa Xuân năm 2024 là 38 năm. Và năm 2024 lại tiếp tục cuộc chạy tiếp sức không ngừng nghỉ.

Cuộc tiếp sức có động lực mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để giấc mơ hóa rồng sớm thành hiện thực vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuân thủ đường lối ngoại giao kiên định, nhất quán, mềm dẻo và linh hoạt, nước ta đã phá được thế bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, trở thành bạn bè tin cậy của các nước trên thế giới là thành viên tích cực, có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức quốc tế.

Đây là thắng lợi của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam theo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh; là đường lối ngoại giao mang bản sắc “cây tre Việt Nam” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết. Vị thế và uy tín quốc tế của nước ta trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Trong nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng, tiếng nói, sáng kiến và cách giải quyết trên tinh thần bình đẳng, hòa hiếu và nhân văn của Việt Nam đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đúng như lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tuy nhiên, vẫn còn đó bao công việc tồn đọng trong năm cũ. Tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn, công nghiệp phục hồi chậm, công nghiệp chế biến chế tạo còn nhiều hạn chế. Năng suất và chất lượng lao động chưa được cải thiện đáng kể. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thủ tục hành chính còn rườm rà, nhất là thủ tục đầu tư. Cùng với tệ tham nhũng, tiêu cực chưa được ngăn chặn triệt để, một bộ phận cán bộ, công chức còn né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người,... còn nhiều khó khăn. Thực trạng đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân phải nỗ lực hơn nữa; tiếp tục thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Cùng với đó là thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn,... Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế thông thoáng, điều hành thông minh, hạ tầng thông suốt.

Đặc biệt, chúng ta tập trung phát triển kinh tế nhưng không bằng mọi giá, mà phải gắn với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế đi liền với giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo vệ từng tấc đất, từng hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Để “thắng” trọn vẹn trong cuộc chiến này phải làm sao giữ cho Đảng “khỏe mạnh”, gánh vác trọng trách thiêng liêng mà dân tộc giao phó, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và trong hệ thống chính trị đang được đẩy mạnh. “Lò lửa” chống giặc nội xâm vẫn rừng rực cháy, không có vùng cấm, không có ngoại lệ,... Tiếp tục khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những chủ trương cụ thể, rõ việc, rõ người, sát cuộc sống khiến người dân thêm phấn khởi, tin tưởng, soi thấy mình trong sự nghiệp chung.

Mùa xuân đang về với mọi người, mọi nhà. Nhân loại đang hân hoan đón chào một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui và ước vọng. Hạnh phúc nào hơn được sinh sống và làm ăn trên một đất nước yên ổn, ngày càng đổi mới và phát triển. Nhắc lại điều này để trân trọng hơn giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất hôm nay, từ đó đồng sức, đồng lòng giữ gìn, vun đắp hòa bình và thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Huyền Linh

Chia sẻ bài viết