Tiếng Việt | English

07/11/2019 - 20:01

Long An có 130/166 xã đạt tiêu chí nhà ở

Thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền tỉnh không ngừng quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhiều hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, Long An có gần 253.000 căn nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh  thường xuyên rà soát, nắm rõ số hộ còn khó khăn về nhà ở để có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Mục tiêu đặt ra trước hết là khuyến khích sự nỗ lực của bản thân các hộ gia đình khó khăn, đồng thời tạo điều kiện cho tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, sau đó vận động các công ty, doanh nghiệp chung tay sửa chữa, làm mới nhà ở.

Với các giải pháp cụ thể, thiết thực,  đến nay  Long An có gần 253.000 căn nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, chiếm trên 79% tổng số nhà ở toàn tỉnh, so với năm 2010 tăng hơn 66.000 căn. Theo đó, số nhà tạm, dột nát giảm dần qua từng năm, hiện còn khoảng 5.300 căn, chiếm 1,6%. Đến nay, toàn tỉnh đã có 130/166 xã đạt tiêu chí nhà ở.

Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt tiêu chí này sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân../.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết