Tiếng Việt | English

28/07/2017 - 22:20

10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới: Nhiều vấn đề đặt ra

Ngày 28/7, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) tổ chức hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới (BĐG) tại Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Lê Tấn Dũng, lãnh đạo các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Y tế; Tư pháp; Hội LHPN VN tỉnh; đại diện các huyện, thị xã, thành phố dự.


Đại biểu dự hội thảo

Tại Long An, qua 10 năm thực hiện Luật BĐG (2007-2017) có những điểm nổi bật. Đó là mô hình “Nam giới điểm 10” được duy trì và phát huy hiệu quả; đội ngũ cán bộ làm công tác này được tập huấn hàng năm; tỉnh có nhiều chính sách quan tâm đến cán bộ nữ trong đào tạo.

Không những vậy, qua tuyên truyền, tập huấn về BĐG, góp phần làm chuyển biến tích cực nhận thức của xã hội đối với công tác BĐG. Đặc biệt, trong công tác giám sát về BĐG, Hội LHPN VN tỉnh kịp thời kiến nghị và giải quyết hơn 2.000 trường hợp PN và trẻ em thuộc đối tượng được hưởng chính sách. 10 năm qua, có trên 2.700 PN là những cán bộ Hội, hội viên ưu tú được xem xét, kết nạp Đảng.

Phần lớn trẻ em gái được chăm lo, có sự sẻ chia của nam giới trong việc gia đình; PN được khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội,…Các nghị quyết, chương trình, đề án, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương có lồng ghép vấn đề BĐG; tỉnh có chế độ, chính sách cho cán bộ nữ, tổ chức Hội,…

Tuy nhiên, hiện nay, số lượng và tỷ lệ nữ tham gia làm lãnh đạo, quản lý của tỉnh còn ít. Việc lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa có chỉ tiêu rõ ràng. Tỷ số giới tính khi sinh còn có sự chênh lệch giữa trẻ sinh nam và nữ do phong tục tập quán và tâm lý của các gia đình muốn sinh nhiều con và muốn có con trai,…

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng cho rằng, trong tình hình hiện nay, BĐG còn nhiều thách thức. Đó không chỉ là tình trạng mất cân bằng giới tính giữa nam và nữ mà quan trọng hơn là bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra ở một vài địa phương trong tỉnh, nhất là đối với trẻ em nữ; tình trạng ly hôn; còn xảy ra việc PN qua Campuchia đánh bạc; mê tín dị đoan còn tiềm ẩn; giao tiếp, vấn đề làm kinh tế, chính trị của PN còn hạn chế,… Đây là vấn đề mà các cấp Hội, các đơn vị liên quan trong tỉnh cần chú ý thực hiện.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN VN - Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh, BĐG là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Hội và phong trào PN. Qua tổng kết, giúp Hội lắng nghe những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất của các địa phương. Từ đó, làm cơ sở cho Hội có những nhận định, đánh giá và đề xuất Quốc hội sửa đổi các điều, khoản trong Luật BĐG thật phù hợp và sát đáng hơn./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết