Tiếng Việt | English

20/01/2016 - 09:48

1510 đại biểu dự Đại hội Đảng XII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Sáng nay (20/1), đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 6h30, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

Hơn 1500 đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, Đoàn đã thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Ngọc Thành/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết