Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 15:21

Tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Tuyến đường Điện Biên Phủ trang trí đèn hoa chào mừng Đại hội. (Ảnh: Đắc Giang/TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 20-28/1/201 6, tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Hà, hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng.

- Xin ông cho biết công tác chuẩn bị Đại hội XII của Đảng đến nay đã tiến hành được tới đâu?

Ông Nguyễn Đức Hà, hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương: Đến nay, mọi công tác cho Đại hội, từ nội dung đến nhân sự đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị một cách chu đáo và khá hoàn tất. Có thể nói, công tác chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiến hành một cách rất chủ động và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, bài bản, khoa học, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao.

Mặc dù, chúng ta biết rằng đến Hội nghị Trung ương 8 mới quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị các nội dung cho Đại hội, nhưng trước đó hàng năm Bộ Chính trị đã chỉ đạo những công việc rất cụ thể để chuẩn bị cho Đại hội. Ví dụ, tại Hội nghị Trung ương 6, Trung ương đã thảo luận và thông qua đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Bộ Chính trị đã chỉ đạo Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới, để làm cơ sở cho việc dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; đợt này làm sớm, rất bài bản và khoa học.

Có thể nói, về mặt các văn kiện trình ra Đại hội, sau Hội nghị Trung ương 13 đã hoàn tất. Trung ương đã tiếp thu những ý kiến đúng đắn, xác đáng phù hợp để bổ sung, hoàn thiện vào hai báo cáo là dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo kinh tế-xã hội 5 năm tới; để tập trung được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân thể hiện trong hai báo cáo này.

Về công tác nhân sự: Sau Hội nghị Trung ương 14 kết thúc vào chiều 13/1, có thể nói công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đã được Trung ương thảo luận một cách dân chủ, thận trọng, kỹ lưỡng.

Đối với một số nội dung khác như: Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đã được Hội nghị Trung ương 13 thảo luận, đánh giá, thống nhất để làm tài liệu lưu hành trong Đại hội. Vấn đề tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ở Đại hội XII đã được Bộ Chính trị chỉ đạo sớm và đưa ra Hội nghị Trung ương 10 cho ý kiến là đến thời điểm này chưa thấy có vấn đề gì lớn đặt ra cần phải bổ sung, sửa đổi.

Do đó, Trung ương sẽ kiến nghị với Đại hội chưa đặt ra vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; chỉ bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong quy định của Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương để cho nó phù hợp với thực tiễn.

- Việc chuẩn bị về văn kiện, nhân sự hay tổ chức, đâu là nội dung trọng tâm và được chú trọng nhất thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Hà, hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương: Trước hết phải nói rằng tất cả các nội dung đưa ra Đại hội XII của Đảng đều là những vấn đề lớn và hết sức quan trọng. Tuy nhiên phải thấy rằng: Thứ nhất, các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, quyết định những phương hướng, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong 5 năm tới. Cho nên vấn đề xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và đề ra những giải pháp thật cụ thể để đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống là vấn đề hết sức quan trọng.

Đại lộ Thăng Long rực rỡ với cờ hoa, biểu ngữ, pano. (Ảnh: Quỳnh Trang/TTXVN)

​Thứ hai, một nhiệm vụ quan trọng không kém phần, thậm chí còn quan trọng hơn, đó chính là phải bầu ra được một Ban Chấp hành Trung ương mà như Trung ương đã yêu cầu: Xây dựng được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có phẩm chất trí tuệ và năng lực; đó là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo để đưa đất nước vượt qua thử thách, tranh thủ thời cơ, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước; để đất nước chúng ta phát triển nhanh và toàn diện hơn.

- Thưa ông, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một sự kiện chính trị lớn, được nhân dân cả nước rất mong chờ và kỳ vọng, vậy sự thành công của Đại hội sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước ta?

Ông Nguyễn Đức Hà, hàm Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương: Đại hội Đảng toàn quốc 5 năm mới diễn ra một lần, cho nên Đại hội là một mốc lịch sử; là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại, không những của Đảng, của cả đất nước, mà còn của toàn dân tộc chúng ta.

Có thể nói, ngay trong các kỳ họp Trung ương gần đây, bàn công tác Đại hội XII đã được toàn Đảng, toàn dân, hết sức chăm chú, theo dõi và đặt niềm tin vào Đại hội; chờ đợi xem Đại hội quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới của đất nước chúng ta là gì. 5 năm tới, mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước theo hướng công nghiệp hiện đại như thế nào.

Đồng thời, nhân dân hết sức quan tâm và chờ đợi Đại hội bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương mới. Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị và Ban Bí thư mới; bầu ra những đồng chí giữ cương vị chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là những vấn đề rất lớn, thu hút sự quan tâm, theo dõi, lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân như lời phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng Bí thư là: “Toàn Đảng, toàn dân đang chờ đợi ở Trung ương; đang đặt niềm tin vào Trung ương; đang hy vọng Đại hội XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trên con đường đổi mới của mình”./.

- Trân trọng cảm ơn ông!  

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết