Tiếng Việt | English

31/03/2022 - 08:58

2,7 tỉ đồng thực hiện chương trình xúc tiến thương mại năm 2022

Sở Công Thương Long An cho biết, theo kế hoạch, trong năm 2022, tỉnh dành kinh phí 2,7 tỉ đồng cho chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) và công nghiệp hỗ trợ.

Năm 2022, Sở Công Thương đẩy mạnh quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Năm 2022, Sở Công Thương đẩy mạnh quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Theo đó, kinh phí dành cho chương trình XTTM là 2,3 tỉ đồng. Trong đó, tỉnh sẽ thực hiện chương trình XTTM phát triển ngoại thương với kinh phí 1 tỉ đồng, bao gồm tổ chức ở nước ngoài, tổ chức trong nước. Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức chương trình XTTM phát triển thị trường trong nước, tổng kinh phí 1,15 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này dành cho tuyên truyền quảng bá sản phẩm có thế mạnh, nông sản, sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có chỉ dẫn địa lý địa phương; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực phát triển thị trường trong nước; tổ chức, tham dự các chương trình hội chợ, triển lãm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; chương trình giao thương, tìm kiếm thị trường, kết nối cung - cầu theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Song song đó, chương trình XTTM cũng thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”; tổ chức tham gia các hoạt động XTTM trên môi trường mạng, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong XTTM và các chương trình XTTM khác.

Năm 2022, kinh phí cũng dành 400 triệu đồng cho chương trình Công nghiệp hỗ trợ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; kết nối doanh nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, hỗ trợ đánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất; khảo sát, thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp về công nghiệp hỗ trợ./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết