Tiếng Việt | English

29/06/2015 - 16:25

6 tháng đầu năm 2015: Tăng trưởng GDP đạt 6,28%

Sáng ngày 29-6-2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến thường kỳ 6 tháng năm 2015 với các tỉnh, thành trong cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An.

Phiên họp tại cầu trực tuyến tỉnh Long An

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bùi Quang Vinh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, nền kinh tế tiếp tục phục hồi và kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp. Tăng trưởng GDP quý II cao hơn quý I và tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm là 6,28% - đạt mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng, ước đạt 9,09%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiếp tục tăng cao về lượng, cho thấy các tín hiệu tích cực về sự phục hồi sức mua, tổng cầu. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức ổn định và giảm so với cuối năm 2014, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng, ước thực hiện 553,8 nghìn tỉ đồng, tăng 9,4% (cùng kỳ tăng 8,2%)…./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết