Tiếng Việt | English

08/06/2024 - 19:54

Bà Nguyễn Thị Bích Vân tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia TP.Tân An khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 08/6, Hội Luật gia TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An - Đặng Văn Xướng đến dự.

Ban Chấp hành Hội Luật gia TP.Tân An nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia TP.Tân An chủ động, phối hợp tham mưu triển khai, thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021”. Qua 5 năm thực hiện đề án, có 14/14 xã, phường thành lập Trung tâm Pháp luật cộng đồng, tập hợp được 162 cán bộ, công chức xã, phường tham gia vào Ban Chủ nhiệm, huy động 100 cộng tác viên làm tuyên truyền viên cho Trung tâm, thành lập được 14/14 xã, phường có Chi hội Luật gia với 216 hội viên. Các lực lượng này tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 105 cuộc với 13.800 lượt người dự, tham gia hòa giải thành 253 đơn yêu cầu hòa giải, đạt 98%.  

Việc tham gia xây dựng pháp luật được Hội thực hiện dưới nhiều hình thức; đóng góp các nội dung và tố tụng về dân sự, hình sự, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Hòa giải cơ sở,… Thành Hội tham gia góp ý trên 20 ý kiến bằng văn bản. So với nhiệm kỳ trước, công tác tham gia góp ý, xây dựng pháp luật tăng lên về số lượng và đáp ứng yêu cầu chất lượng. Nhiều đóng góp của hội được cơ quan, tổ chức tiếp thu, đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia thành phố thành lập được 1 Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia thành phố, tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.

Hội Luật gia TP.Tân An có bước phát triển tích cực, số lượng hội viên tăng lên rõ rệt, chất lượng được nâng cao. Số hội viên kết nạp mới là 151 hội viên, có 14/14 xã, phường thành lập được chi hội hoạt động theo Điều lệ Hội.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nâng cao vị thế của Hội; xây dựng Hội thật sự là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố. Lãnh đạo tất cả hội viên hoạt động theo phương châm nhà nước giao nhiệm vụ hàng năm và tuỳ vào thu ngân sách thành phố có được mà hỗ trợ cho hoạt động hội.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 27 thành viên; bà Nguyễn Thị Bích Vân tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia TP.Tân An khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động Hội nhiệm kỳ qua cũng được biểu dương, khen thưởng./.

Lê Quang - Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết