Tiếng Việt | English

31/08/2016 - 13:11

Ban Bí thư ra chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 06- CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:

Trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu và bản chất tốt đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam, kế tục xuất sắc và trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung l