Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 15:11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An: Cho ý kiến về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020)

Dự thảo Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2020 gồm 21 chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm...

Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy (giữa) điều hành hội nghị

Nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chiều ngày 16/11/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An họp cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 5 năm 2016-2020. Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; tham dự có đồng chí Nguyễn Tấn Quyên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh Long An.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X được thông qua, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đã được các ngành tỉnh đóng góp và Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến bước đầu trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự thảo Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu từ nay đến năm 2020 gồm 21 chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã xác định.

Về dự báo cân đối vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm tới từ 2016 đến 2020 theo giá hiện hành khoảng 207.370 tỷ đồng, gấp 1,79 lần so với giai đoạn 2011-2015; trong đó vốn đầu tư của khu vực nhà nước khoảng 36.773 tỷ đồng, chiếm 17,7 %; vốn đầu tư của doanh nghiệp khoảng 58.106 tỷ đồng, chiếm 28%; vốn đầu tư của dân cư khoảng 57.871 tỷ đồng, chiếm khoảng 27,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 54.665 tỷ đồng, chiếm 26,4%; kế hoạch đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đảng (người đứng) phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương gợi mở thêm một số vấn đề mà Long An cần quan tâm như: Một số tình hình tác động từ thế giới và khu vực trong thời gian tới, lợi thế về vị trí địa lý của Long An tiếp giáp TP.HCM, do đó kế hoạch phát triển KT-XH của TP.HCM sẽ tác động đến quá trình phát triển KT-XH của Long An; một số vấn đề mà TP.HCM đang gặp khó khăn như ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông, đô thị... sẽ là kinh nghiệm để Long An chủ động có giải pháp hữu hiệu.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu và ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy trong kỳ hội nghị cuối năm 2015./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết