Tiếng Việt | English

04/08/2022 - 16:54

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An thông qua dự thảo văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII  

Chiều 04/8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Theo kế hoạch, Đại hội được dự kiến tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/10/2022.

Đại biểu dự hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo văn kiện và nhân sự đại hội. Tuy nhiên, các đại biểu tập trung cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội cũng như nội dung, chương trình, khẩu hiệu, tiêu đề, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp thực hiện cũng như số lượng đại biểu dự đại hội,…

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị trong văn kiện, Hội cần khái quát hoá, có sự đánh giá những mặt làm được, những phong trào nổi bật của Hội. Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu văn kiện đại hội cần tập trung đến vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội; chú ý mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp thiết thực để góp phần tạo sự đồng thuận để đạt hiệu quả cao nhất./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết