Tiếng Việt | English

29/01/2016 - 15:24

Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII

Sáng ngày 29-1-2016, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc thông tin nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần tham dự tại điểm cầu Long An.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Long An.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Mai Văn Ninh thông tin nhanh tình hình, diễn biến, kết quả của Đại hội. Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết. Ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Kết thúc hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Mai Văn Ninh đề nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành cùng đội ngũ báo cáo viên các cấp triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về kết quả Đại hội XII. Qua đây, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết