Tiếng Việt | English

09/10/2015 - 09:08

Bế mạc lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới

 

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn

Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam tại tỉnh Long An.

Sau 3 ngày tập huấn, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, phòng Văn hóa thông tin, các huyện, thị xã, thành phố thuộc khu vực phía Nam đã nắm vững và tiếp thu hiệu quả các nội dung, quy định hướng dẫn của Trung ương về lĩnh vực văn hóa trong xây dựng nông thôn mới./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết