Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 13:52

Bến Lức: 6 tháng đầu năm 2015, kinh tế tăng trưởng cao

6 tháng đầu năm 2015, kinh tếBến Lức tăng trưởng cao, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp

Huyện ủy Bến Lức tổ chức Hội nghị lần thứ 23 (khóa X) nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủytrong 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Phó Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Trí Thức cho biết, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất (GO) đạt trên 29.000 tỉ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 58,8% kế hoạch, tăng 38,4% so với cùng kỳ. Trên từng lĩnh vực đều có mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của huyện.

Theo đó, trong nông nghiệp, tổng giá trị sản xuất đạt 742 tỉ đồng (tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2014). Huyện đang tập trung triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật và phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi theo mô hình mới, bảo đảm an toàn sinh học. Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhất là các xã điểm năm 2015 của tỉnh và huyện như Thanh Phú, Nhựt Chánh, An Thạnh, Thạnh Đức. Sản xuất công nghiệp, có dấu hiệu phục hồi, duy trì ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt 25.962 tỉ đồng (đạt 58% kế hoạch), tăng 40% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt 2.348 tỉ đồng, đạt 52% kế hoạch (tăng 28,6% so cùng kỳ).

2 chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X về khai thác có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý, phát triển đô thị được tập trung thực hiện. Huyện tiếp tục xúc tiến hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành, gắn với hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV thị trấn Bến Lức để tập trung nâng cấp, chỉnh trang, hoàn thiện, phấn đấu xây dựng Bến Lức đạt tiêu chí đô thị loại III. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Bến Lức tập trung chuyển giao khoa học - kỹ thuật giúp nông dân sản xuất đạt hiệu quả, nhất là vụ lúa Hè Thu năm 2015; tăng cường mở rộng việc ký kết hợp đồng đầu tư và thu mua mía cho nông dân; tập trung các nguồn lực đầu tư, giúp xã Thanh Phú, Nhựt Chánh, An Thạnh, Thạnh Đức sớm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. 

Thanh Tùng

Chia sẻ bài viết