Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Bến Lức: Quan tâm phát triển đảng viên trong các trường học

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong trường học, những năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện Bến Lức đã tiến hành khảo sát, nắm lại tình hình phát triển đảng viên ở từng trường, từng cấp học, sắp xếp lại tổ chức Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên sinh hoạt. Các tổ chức Đảng trong các trường học phát huy vai trò lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng Đảng.

Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong trường học được chú trọng. Theo đó, các cấp ủy địa phương đã lãnh đạo tổ chức nhiều phong trào để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực ở các trường học, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức, các cán bộ quản lý, giáo viên có tiến bộ rõ nét, nêu cao tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật, tính xung kích trong các hoạt động của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ được nâng lên./.

Kim Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích