Tiếng Việt | English

20/07/2015 - 21:47

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Trong thời gian tới, Long An cần xác định, phân tích sâu vị trí, tầm quan trọng về tiềm năng, lợi thế tiếp giáp với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long của tỉnh, từ đó khai thác tối đa hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của mình. Cần rà soát lại quy hoạch theo hướng mở, đẩy mạnh thu hút đầu tư, quan tâm hơn trên lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, đào tạo nghề chất lượng cao. Về nông nghiệp, phải chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong xây dựng nông thôn mới cần quan tâm, ưu tiên xây dựng các xã biên giới vững mạnh toàn diện, tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế ở các xã vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... Đó là những nội dung mà Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam-Trương Tấn Sang đã lưu ý với Long An trong sáng ngày 20-7-2015, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - Trương Tấn Sang cùng các UV.BCT, Bí thư TW Đảng và lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương làm việc với BTV TU Long An

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của tỉnh Long An đúng theo Chỉ thị 36 và hướng dẫn của Trung ương; biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã đạt trong nhiệm kỳ qua.

Tham dự buổi làm việc với tỉnh Long An tại Văn phòng Trung ương Đảng còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Tô Huy Rứa, Lê Thanh Hải, Ngô Xuân Lịch và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía tỉnh Long An, có Bí thư Tỉnh ủy-Nguyễn Nam Việt; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Phạm Văn Rạnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch- Đầu tư,...


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; phương án nhân sự cấp ủy Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.


Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam -Trương Tấn Sang (đứng giữa hàng đầu) cùng các UV.BCT, Bí thư TW Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương làm việc với BTV TU Long An

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An đã đạt nhiều thành tựu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 2010 – 2015 đạt 11,25%, thu nhập bình quân 50 triệu đồng/người; sản lượng lương thực bình quân đạt 2,75 triệu tấn/năm, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp bình quân hàng năm ước đạt 3,9%, cơ cấu ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng khai thác tốt tiềm năng và lợi thế từng vùng sinh thái. Công tác chuyển giao KHKT, ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến, cải tiến quy trình canh tác và cơ giới hóa, công nghệ sinh học trên các loại cây trồng, vật nuôi được thực hiện; “cánh đồng lớn” gắn với liên kết “4 nhà” bước đầu mang lại hiệu quả; đến cuối năm toàn tỉnh sẽ có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu 36 xã).

Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện nước phục vụ phát triển công nghiệp triển khai đạt kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương trình khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững đã góp phần tích cực cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý tài nguyên và môi trường được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo ngày càng chặt chẽ; việc triển khai, giám sát, khắc phục các tồn tại, hạn chế được chú trọng; hệ thống chính trị, tổ chức, người dân càng chú ý hơn trong khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chương trình phát triển nguồn nhân lực -  giải quyết việc làm- giảm nghèo đạt một số kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5% theo tiêu chuẩn của tỉnh.

Quốc phòng-an ninh, nội chính được tăng cường. Công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng yêu cầu chính đáng của đoàn viên, hội viên. Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chuyển biến tích cực.

Dự thảo báo cáo cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém như: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết (đạt 11,25% so với chỉ tiêu 13,5 đến 14%); hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Sản xuất nông nghiệp qui mô còn nhỏ lẻ, chưa khắc phục tình trạng tự phát, hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản còn thấp; giá trị tăng thêm không uicao, chưa ổn định và bền vững, nông nghiệp công nghệ cao chậm phát triển. Quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường có lúc, có nơi chưa tốt. Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp chưa đạt mục tiêu, tiến độ triển khai các dự án còn chậm; chất lượng tăng trưởng công nghiệp chưa bền vững. Công tác di dời, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng và bố trí khu tái định cư còn nhiều vướng mắc. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại có lúc diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn triệt để, kinh tế cửa khẩu chậm phát triển. Chương trình liên kết với các tỉnh trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh có mặt hiệu quả chưa cao; quản lý tài nguyên, môi trường chưa chặt chẽ; lĩnh vực văn hóa, xã hội còn một số hạn chế; an ninh, trật tự có nơi còn diễn biến phức tạp; hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng đảng có nơi chưa được tập trung thường xuyên.


Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đóng góp, phát biểu chỉ đạo BTV TU Long An về Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã báo cáo với Bộ Chính trị về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển giai đoạn 2015-2020, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (theo giá so sánh năm 2010, do Tổng cục Thống kê công bố) đạt 10% đến 10,5%/ năm. Thực hiện 2 Chương trình đột phá: Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm; Chương trình xây dựng chính quyền địa phương điện tử, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh.

Về Phương án nhân sự cấp ủy Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương./.

Mai Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết