Tiếng Việt | English

21/11/2018 - 07:00

Bộ Tài chính phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

Quầy giải quyết thủ tục hành chính công tại Công an tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)