Tiếng Việt | English

13/10/2021 - 15:19

Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, kiến thức cho đại biểu HĐND cấp tỉnh

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bộ Nội vụ phối hợp Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức Lớp bồi dưỡng trực tuyến đợt 1.

Đại biểu HĐND tỉnh Long An tham gia lớp tập huấn trực tuyến đợt 1

Lớp bồi dưỡng đợt 1 diễn ra trong 3 ngày. Tỉnh Long An có 30/60 đại biểu HĐND tỉnh đăng ký tham dự tại Phòng họp trực tuyến của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Lớp bồi dưỡng đợt 2 dự kiến diễn ra từ ngày 09 - 11/11/2021, các đại biểu HĐND tỉnh còn lại sẽ tham gia.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu HĐND cấp tỉnh được các chuyên gia, báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của cơ quan dân cử, giới thiệu, trao đổi 6 chuyên đề về tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; về chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; về kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; về kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; về kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; về kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết