Tiếng Việt | English

30/08/2022 - 16:42

Bồi dưỡng, tập huấn lực lượng Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  

Ngày 30/8, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn lực lượng Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán báo cáo chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

271 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bí thư tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc dự.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán báo cáo chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  Đại tá Trần Văn Linh - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày chuyên đề về công tác tổ chức, xây dựng, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Đại biểu dự hội nghị

Hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời, định hướng nội dung cho lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Nòng cốt tham gia đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động là Ban Chỉ đạo 35 các cấp, tổ thư ký giúp việc, lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết