Tiếng Việt | English

28/09/2022 - 11:38

Bồi dưỡng về chuyển đổi số - Phát triển đô thị thông minh  

Sáng 28/9, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Long An phối hợp tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng về chuyển đổi số - Phát triển đô thị thông minh” cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý ngành Xây dựng và liên quan.

Lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số - Phát triển đô thị thông minh

Dự lễ khai giảng có Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Tiến sĩ Lưu Đức Minh; Giám đốc Phân viện miền Nam - Tiến sĩ Chu Việt Cường; Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh - Lưu Văn Khánh; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh - Hồ Văn Dân.

Trong 3 ngày 28,29,30/9, 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý ngành Xây dựng; các Sở liên quan; UBND thành phố, thị xã và các huyện; Hội Kiến trúc sư tỉnh được Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Tiến sĩ Lưu Đức Minh truyền đạt các nội dung như cơ sở pháp lý trong định hướng phát triển đô thị Việt Nam và ngành Xây dựng; phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số; ứng dụng GIS và Công nghệ thông tin Quản lý quy hoạch và phát triển đô thị; khung chuyển đổi số ngành Xây dựng; đề xuất hệ thống quản lý thu hoạch và phát triển đô thị tỉnh Long An.

50 học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng chuyển đổi số và quản lý phát triển đô thị thông minh, hướng đến thiết lập tầm nhìn phát triển thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý ngành Xây dựng; các Sở liên quan; UBND thành phố, thị xã và các huyện; Hội Kiến trúc sư./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết