Tiếng Việt | English

09/10/2016 - 09:37

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Long An

Thời gian qua, tỉnh Long An tập trung triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp nhằm tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Từ đó, tác động tích cực đến việc triển khai thực hiện chính sách Nhà nước, cơ chế của tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, góp phần quan trọng vào việc ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm cải cách TTHC để ngày càng phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục những bất cập trong việc phối hợp giải quyết TTHC tại các sở, ngành tỉnh nhằm tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xây dựng đề án thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Đề án số 3420/ĐA-UBND, ngày 8-9-2015) và quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Quyết định số 3458/QĐ-UBND, ngày 24-9-2015) - xác định đây là chủ trương lớn của tỉnh nhằm tạo “Bước đột phá trong cải cách TTHC của tỉnh Long An”.


Khi có nhu cầu giải quyết một hoặc nhiều thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân chỉ đến một cơ quan duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp và nhận kết quả

Thời gian Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho cá nhân và doanh nghiệp là kể từ ngày 17-10-2016, với phương châm: “Công khai - Minh bạch - Văn minh - Hiện đại - Thuận dân”.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng, nhiệm vụ chính là đầu mối tập trung và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông. Về phạm vi hoạt động: Theo quyết định của UBND tỉnh, kể từ ngày 17-10-2016, trung tâm sẽ làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của 6 Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ. Sau khi đi vào hoạt động, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ kết và quyết định đưa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành còn lại vào thực hiện tại trung tâm theo lộ trình phù hợp.

Nhằm bảo đảm TTHC thực hiện tại trung tâm đúng quy định, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp 1 lần khi có yêu cầu, các sở, ngành lựa chọn và biệt phái công chức, viên chức có trình độ chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức và khả năng giao tiếp tốt đến làm việc tại trung tâm để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả.

Trung tâm có trụ sở riêng (địa chỉ: Số 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An) khang trang, được đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính. Vì vậy, khi trung tâm chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo ra nhiều thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan Nhà nước. Cụ thể:

Đối với người dân và doanh nghiệp: Khi có nhu cầu giải quyết một hoặc nhiều TTHC, tổ chức, cá nhân chỉ đến một cơ quan duy nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp và nhận kết quả, đây cũng là cơ quan duy nhất liên hệ với tổ chức, cá nhân trong suốt quá trình giải quyết TTHC (từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả), tổ chức, cá nhân không phải đi lại nhiều nơi để liên hệ thực hiện TTHC liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.

Việc này sẽ giảm tối đa về chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân; phần mềm một cửa điện tử đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nên khi thực hiện TTHC tại trung tâm, người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn tự đăng ký trực tuyến trên phần mềm một cách đơn giản và dễ dàng, không phải chờ đợi cán bộ của trung tâm đăng ký theo số thứ tự, mất nhiều thời gian; đối với hồ sơ có phiếu hẹn, phần mềm tự động cập nhật và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ hành chính đến người dân và doanh nghiệp thông qua dịch vụ gửi tin nhắn SMS, thư điện tử; người dân và doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức nhận kết quả trực tiếp tại trung tâm hoặc qua dịch vụ bưu chính,...

Đối với cơ quan Nhà nước: Việc phối hợp giải quyết hồ sơ, TTHC khi tiếp nhận đến khi trả kết quả giữa trung tâm và các cơ quan Nhà nước liên quan được thực hiện trên hồ sơ điện tử, phần mềm giúp theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thẩm quyền trong việc giải quyết TTHC được tiếp nhận tại trung tâm bảo đảm đúng quy trình và thời gian quy định, đồng thời, xác định cụ thể thời hạn giải quyết và trách nhiệm của từng cơ quan liên quan. Qua đó, khắc phục được tình trạng ách tắc, đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình giải quyết TTHC giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, TTHC khi tiếp nhận tại trung tâm còn được cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch khi giải quyết hồ sơ hành chính. Điểm đáng lưu ý, là người dân và doanh nghiệp khi yêu cầu thực hiện TTHC tại trung tâm, có thể lựa chọn đánh giá mức độ hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ và TTHC thông qua trang thông tin điện tử của Trung tâm (địa chỉ: http://hcc.longan.gov.vn/) hoặc máy tính bảng đặt tại quầy tiếp nhận, việc đánh giá này được xếp hạng, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trung tâm và cũng là cơ sở, thước đo để tập thể cán bộ, công chức, viên chức tự uốn nắn bản thân để phục vụ người dân và doanh nghiệp được ngày càng tốt hơn./.

Sở Nội vụ Tỉnh Long An

 

Chia sẻ bài viết