Tiếng Việt | English

25/05/2024 - 10:51

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Long An thống nhất cao đối với 2 dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp 7  

Theo chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 24/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tại buổi thảo luận Tổ chiều ngày 24/5

Đây là 2 dự án Luật sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Tham gia phát biểu thảo luận tại Tổ 7, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đoàn ĐBQH tỉnh Long An nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng - An ninh và thực hiện theo quy trình một kỳ họp đối với 2 dự án này, nhằm để khắc phục những tồn tại, bất cập, bổ sung những quy định mới để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đại biểu Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp phát biểu tại buổi thảo luận Tổ

Tại buổi thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Liên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nhất trí bổ sung đối tượng cảnh vệ đối với 3 chức danh Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; thống nhất về bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ tại Điều 10 theo hướng trường hợp cần thiết bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, thì Bộ trưởng Bộ Công an có quyền quyết định biện pháp cảnh vệ phù hợp với đối tượng không thuộc trường hợp quy định nêu trên.

Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu định hướng một số nội dung mới cần thảo luận đối với 2 dự án luật

Về chế độ, chính sách đối với lực lượng cảnh vệ, đại biểu cho rằng, nhiệm vụ lực lượng cảnh vệ có tính đặc thù cao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đối tượng cảnh vệ trong khi làm nhiệm vụ, điều kiện công tác thì làm việc đêm ngày, thường xuyên xa nhà,…

Để bảo đảm cho lực lượng này yên tâm công tác, đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm hơn đối với lực lượng này, nhất là chế độ tiền lương, phụ cấp đặc thù, chế độ nhà ở xã hội cần được ưu tiên rõ ràng; đồng thời, đề nghị Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh quan tâm chế độ nhà ở cho lực lượng cảnh vệ theo quy định tại Điều 38 Luật Công an nhân dân; nếu có thể thì có quy định thêm một điều khoản trong Luật này để thể hiện sự quan tâm của Nhà nước liên quan đến chế độ, chính sách đối với lực lượng cảnh vệ theo đặc thù của công tác cảnh vệ.

Đối với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), đại biểu Hoàng Văn Liên cũng thống nhất cao việc bổ sung dao có tính sát thương cao vào danh mục nhóm vũ khí thô sơ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, trường hợp sử dụng dao có tính sát thương cao vào mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này; đồng thời, thống nhất bổ sung các loại súng bắn đạn ghém, nén khí, nén hơi vào nhóm vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị quy định rõ thêm về dao có tính sát thương cao được sử dụng cho việc gây án, phạm tội, làm rõ trường hợp dao dùng cho sản xuất, sinh hoạt hằng ngày nhưng do mâu thuẫn, kích động nên đối tượng đã dùng dao để gây án./.

ND

Chia sẻ bài viết